Pilsēta (Rīga) no 0,71 €

Iekāpšana taksometrā — 0,71 €
Gaidīšanas laiks — 5 min.
Gaidīšana apmaksāta  — Ne vairāk kā 0,13 €/min.
Maksa pilsētā — Ne vairāk kā 0,36 €/km,Ne vairāk kā 0,13 €/min.
Gaidīšana brauciena laikā 
Ne vairāk kā 0,13 €
Cenas par taksometra pakalpojumiem var būt atšķirīgas. Maksimālā maksa tiek noteikta, neiekļaujot Sastrēgumstundu koeficientu. Maksa par konkrēto braucienu, kas norādīta Yandex.Taxi pakalpojumā vai lietotnē, var mainīties atkarībā no taksometru uzņēmuma cenām, kā arī dēļ brauciena apstāšanās pēc pasažiera pieprasījuma, galamērķa izmaiņām pēc brauciena uzsākšanas vai citos gadījumos.

Brauciena maksa sastrēgumstundu laikā var pieaugt atbilstoši gadījumiem, kas uzskaitīti lietošanas noteikumos.

Atcelšana par maksu ir spēkā tad, ja pasūtījums tiek atcelts pēc tam, kad taksometrs, kas pasūtīts, izmantojot Yandex.Taxi pakalpojumu, jau ir ieradies, vai klients nesagaida taksometru. Atcelšanas maksas apjoms tiek aprēķināts uz tādiem pašiem nosacījumiem kā brauciens, kas sācies no mašīnas ierašanās iekāpšanas vietā vai no pasūtījumā norādītā iekāpšanas laika (atkarībā no tā, kas ir vēlāk), un ir ildzis līdz pasūtījuma atcelšanas brīdim. Alternatīvi tas var būt apmaksātas iekāpšanas apmērā (ja piemērojama). Atcelšanas maksai par lidostas pasūtījumiem tiek izmantotas pilsētas likmes, un atcelšanas maksa par lidostas pasūtījumiem tiek aprēķināta tāpat kā iekāpšanai ārpus pilsētas. Kopējā atcelšanas maksa jebkurā gadījumā nevar pārsniegt maksu par braucienu, kas ilgst desmit minūtes (ieskaitot bezmaksas gaidīšanas laiku attiecīgajai likmei, ja tāds ir).

Taksometru pakalpojumu dienests var ieturēt iekāpšanas maksu par vadītāja nokļūšanu līdz lietotāja iestatītajai iekāpšanas vietai. Iekāpšanas maksas summa ir atkarīga no diviem faktoriem: (1) laiks no brīža, kad lietotājs iesniedzis pasūtījumu, līdz brīdim, kad taksometrs ieradies iekāpšanas vietā; (2) attālums starp vadītāju, kurš pieņēmis pasūtījumu, un iekāpšanas vietu, kas norādīta pasūtījuma informācijā. Ja lietotājs atceļ pasūtījumu, kas ietver iekāpšanas maksu, un kopš pasūtījuma apstiprināšanas pagājušais laiks pārsniedz 5 minūtes, lietotājam ir jāsamaksā taksometru pakalpojumu dienestam iekāpšanas maksa, norēķinoties bezskaidrā naudā (ar karti).

Cena spēkā līdz 30.07.2019.