Pilsēta (Rīga) no 0,7 €

Iekāpšana taksometrā — 0,7 €
Gaidīšanas laiks — 3 min.
Gaidīšana apmaksāta  — Ne vairāk kā 0,15 €/min.
Maksa pilsētā — Ne vairāk kā 0,35 €/km,Ne vairāk kā 0,08 €/min.
Maksa priekšpilsētās
Ne vairāk kā 0,35 €/km
Maksa priekšpilsētās
Ne vairāk kā 0,08 €/min.
Gaidīšana brauciena laikā 
Ne vairāk kā 0,15 €/min.
Taksometru dienestu tarifi var atšķirties. Norādīta maksimālā maksa par pakalpojumu, neņemot vērā paaugstinātā pieprasījuma koeficientus. Maksa par konkrēto braucienu, kas norādīta Yandex.Taxi pakalpojumā vai lietotnē, var mainīties atkarībā no taksometru uzņēmuma cenām, kā arī dēļ brauciena apstāšanās pēc pasažiera pieprasījuma, galamērķa izmaiņām pēc brauciena uzsākšanas vai citos gadījumos.

Servisa lietošanas Noteikumos norādītajos gadījumos maksa par braucienu var tikt paaugstināta, ņemot vērā paaugstināta pieprasījuma koeficientus.

Pasūtījuma atcelšanas gadījumā atcelšanas maksa tiek piemērota no brīža, kad taksometrs ierodas iekāpšanas vietā, izmantojot Yandex.Taxi servisa funkciju, vai arī brīža, kad lietotājs neierodas pie pasūtītā taksometra. Ja tiek piemērots paaugstinātais pieprasījuma koeficients par nolīgšanu, maksa par atcelšanu tiek piemērota, ja pasūtījums tiek atcelts, izmantojot Yandex.Taxi servisa funkciju, vēlāk nekā 3 minūšu laikā. Atcelšanas maksa tiek aprēķināta līdzīgi kā maksa par braucienu — par periodu no brīža, kad taksometrs ierodas paredzētajā iekāpšanas vietā, vai no iekāpšanas laika, kas norādīts informācijā par pasūtījumu (atkarībā no tā, kas iestājās vēlāk), līdz pasūtījuma atcelšanas brīdim, vai arī tiek noteikta maksas iekāpšanas apmērā (ja tā piemērojama). Atcelšanas maksai par pasūtījumu uz lidostu tiek piemērots pilsētas tarifs, izņemot iekāpšanas maksu, kas tiek aprēķināta kā atbilstoši taksometra priekšpilsētas pasūtījuma tarifam. Jebkurā gadījumā maksimālā atcelšanas maksa nedrīkst pārsniegt maksu par 10 minūtes ilgu braucienu (ieskaitot bezmaksas gaidīšanas laiku atbilstoši tarifam, ja tas piemērojams).

Cena spēkā līdz 27.10.2020.

Transfēri uz Ekonomiskais

Lidosta — Pilsēta 
Ne vairāk kā 2,8 €
Lidosta — Priekšpilsētas 
Ne vairāk kā 2,8 €
Lidosta — Jūrmala 
Ne vairāk kā 2,8 €
Maksa par braucienu
Ne vairāk kā 0,36 €/km
Maksa par braucienu
Ne vairāk kā 0,13 €/min.
Gaidīšanas laiks
Ne vairāk kā 5 min.
Gaidīšana apmaksāta 
Ne vairāk kā 0,13 €/min.
Gaidīšana brauciena laikā 
Ne vairāk kā 0,15 €/min.