Pilsēta (Rīga) no 0,71 €

Iekāpšana taksometrā — 0,71 €
Gaidīšanas laiks — 5 min.
Gaidīšana apmaksāta  — Ne vairāk kā 0,13 €/min.
Maksa pilsētā — Ne vairāk kā 0,36 €/km, 0,13 €/min.
Gaidīšana tranzītā
Ne vairāk kā 0,13 €
Cenas par taksometra pakalpojumiem var būt atšķirīgas. Maksimālā maksa tiek noteikta, neiekļaujot Sastrēgumstundu koeficientu. Maksa par konkrēto braucienu, kas norādīta Yandex.Taxi pakalpojumā vai lietotnē, var mainīties atkarībā no taksometru uzņēmuma cenām, kā arī dēļ brauciena apstāšanās pēc pasažiera pieprasījuma, galamērķa izmaiņām pēc brauciena uzsākšanas vai citos gadījumos.

Brauciena maksa sastrēgumstundu laikā var pieaugt atbilstoši gadījumiem, kas uzskaitīti lietošanas noteikumos.

Atcelšana par maksu ir spēkā tad, ja pasūtījums tiek atcelts pēc tam, kad taksometrs, kas pasūtīts, izmantojot Yandex.Taxi pakalpojumu, jau ir ieradies, vai klients nesagaida taksometru. Atcelšanas maksas apjoms tiek aprēķināts uz tādiem pašiem nosacījumiem kā brauciens, kas sācies no mašīnas ierašanās paņemšanas vietā vai no pasūtījumā norādītā paņemšanas laika (atkarībā no tā, kas ir vēlāk), un ir ildzis līdz pasūtījuma atcelšanas brīdim. Atcelšanas maksai par lidostas pasūtījumiem tiek izmantotas pilsētas likmes, izņemot paņemšanu, kas tiek aprēķināta tāpat kā paņemšana ārpus pilsētas. Kopējā atcelšanas maksa jebkurā gadījumā nevar pārsniegt maksu par braucienu, kas ilgst desmit minūtes (ieskaitot bezmaksas gaidīšanas laiku attiecīgajai likmei, ja tāds ir).

Cena spēkā līdz 20.11.2018.

Transfēri uz Ekonomisks

Jūrmala — Pilsēta
Ne vairāk kā 2,71 €
Maksa par braucienu
Ne vairāk kā 0,36 €/km
Maksa par braucienu
Ne vairāk kā 0,13 €/min.
Gaidīšanas laiks
Ne vairāk kā 5 min.
Gaidīšana apmaksāta 
Ne vairāk kā 0,13 €/min.
Gaidīšana tranzītā
Ne vairāk kā 0,13 €