Pilsētas partneri Rīga

JT-TA,

1956795742
Ekonomiskais
Pilsēta (Рига)
Iekāpšana taksometrā
0,71 Euro
Gaidīšanas laiks
5 min.
Gaidīšana apmaksāta 
0,13 Euro/min.
Maksa pilsētā
0,36 Euro/km
Maksa pilsētā
0,13 Euro/min.
Gaidīšana brauciena laikā 
0,13 Euro
Cenas par taksometra pakalpojumiem var būt atšķirīgas. Maksimālā maksa tiek noteikta, neiekļaujot Sastrēgumstundu koeficientu. Maksa par konkrēto braucienu, kas norādīta Yandex.Taxi pakalpojumā vai lietotnē, var mainīties atkarībā no taksometru uzņēmuma cenām, kā arī dēļ brauciena apstāšanās pēc pasažiera pieprasījuma, galamērķa izmaiņām pēc brauciena uzsākšanas vai citos gadījumos.

Brauciena maksa sastrēgumstundu laikā var pieaugt atbilstoši gadījumiem, kas uzskaitīti lietošanas noteikumos.

Taksometru pakalpojumu dienests var ieturēt iekāpšanas maksu par vadītāja nokļūšanu līdz lietotāja iestatītajai iekāpšanas vietai. Iekāpšanas maksas summa ir atkarīga no diviem faktoriem: (1) laiks no brīža, kad lietotājs iesniedzis pasūtījumu, līdz brīdim, kad taksometrs ieradies iekāpšanas vietā; (2) attālums starp vadītāju, kurš pieņēmis pasūtījumu, un iekāpšanas vietu, kas norādīta pasūtījuma informācijā. Ja lietotājs atceļ pasūtījumu, kas ietver iekāpšanas maksu, un kopš pasūtījuma apstiprināšanas pagājušais laiks pārsniedz 5 minūtes, lietotājam ir jāsamaksā taksometru pakalpojumu dienestam iekāpšanas maksa, norēķinoties bezskaidrā naudā (ar karti).