Yandex Go aptur darbību Latvijā
No 23. marta esam apturējuši darbību Latvijā, reaģējot uz ATD prasībām. Mēs negaidījām oficiālu servisa darbības aizliegumu un atslēdzām to iepriekš, lai pasargātu no sodiem vadītājus, kuri uzpildījuši servisa lietotāju pasūtījumus.

Latvijas valdības iestāžu prasība ierobežot mūsu darbību, mūsuprāt, ir nepamatota, un mēs to apstrīdēsim. Mēs ceram atgriezties, cik ātri vien būs tiesiski iespējams.

Mēs pateicamies sadarbības partneriem un vadītājiem par sadarbību un turpināsim darīt visu iespējamo, lai atjaunotu darbību un sniegtu jums iespēju izpildīt pasūtījumus un saglabāt ienākumus.

Izmaksas par izpildītajiem pasūtījumiem visi sadarbības partneri saņems pilnā apmērā atbilstoši servisa nosacījumiem.

Yandex Go приостанавливает работу в Латвии
С 23 марта мы приостановили работу в Латвии в ответ на требования АТД. Мы не стали ждать официальной блокировки и отключили сервис заранее, чтобы обезопасить от штрафов водителей, которые выполняли заказы пользователей сервиса.

Требование властей Латвии ограничить нашу работу считаем необоснованным и будем его оспаривать. Рассчитываем вернуться, как только у нас будет законная возможность.

Мы благодарим партнёров и водителей за сотрудничество и продолжим делать всё необходимое, чтобы возобновить работу и дать вам возможность выполнять заказы и сохранить доход.

Wed Mar 30 2022 15:24:56 GMT+0300 (Moscow Standard Time)